Vijeće roditelja

Vijeće roditelja sastavlja se iz godine u godinu i pri čemu služi za rukovođenje raznovrsnih aktivnosti u ime učenika naše škole i pri kojem cilju je spremno uspostaviti komunikaciju i sa kolegijom profesora škole za napredne odluke o ostvarenju budućih ciljeva.

U prilogu je dostavljen spisak prisutnih članova Vijeća roditelja:
0 0