Slika
Rezultati eksterne mature prvi junski rok za predmete Bosanski jezik, Matematika i Engleski jezik nalaze se u prilogu.

Vanredni junski rok

Eksterna matura

07.06.2021 17:36
Slika
Obavještenje o organizaciji i terminima vanrednog roka za polaganje eksterne mature nalazi se u prilogu.
Slika
Rezultati integralnog testa nakon ponovnog bodovanja.
Slika
Raspored polaganja ostalih predmeta u sklopu eksterne mature nalaze se u prilogu.

REZULTATI INTEGRALNG TESTA

Eksterna matura

31.05.2021 15:53
Slika
Rezultati integralnog testa nalaze se u prilogu. Učenici imaju pravo na uvid u njihove ocjenjivačke listove i testove  preko OPIS sistema (obratiti se školskom administratoru) i pravo prigovora. Rok za prigovore je do četvrtka 3.6.2021. god. do 12 sati.

Oglasi / Obavijesti

0 0