O nama

Historijat škole

Srednja ekonomska škola je osnovana školske 1947/48. godine kada je u Školu upisano 105 učenika u tri odjeljenja. Pored direktora, koji je predavao dva predmeta Škola je još imala samo jednog redovnog profesora, a ostalo su bili spoljni saradnici.
Prvih godina Škola je bila smještena u zgradi Medrese na skveru. 28. februara 1961. godine dobila je svoju novu zgradu u kojoj se i danas nalazi.
U školskoj 1972/73. godini došlo je do integracije četiri škole: Ekonomske, Upravne, Trgovinske i Ugostiteljske, te je nastao Ekonomsko-upravni školski centar. Upis učenika dostigao je svoj maksimum školske 1976/77. godine kada je u 27 odjeljenja upisano 1074 učenika.
Trgovinska škola je osnovana kao Trgovačka akademija još davne 1884. godine i bila je jedna od najstarijih škola u Bi H.
Pod današnjim nazivom Škola radi od jula 2012. godine, kada su se odlukom Vlade TK spojile Ekonomska i Trgovinska škola.

Slika
Javna ustanova Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla je formirana odlukom Vlade Tuzlanskog kantona od 6.7.2012. godine. Škola je formirana spajanjem Srednje ekonomske škole i Srednje trgovinske škole Tuzla. Stupanjem na snagu Odluke prestao je mandat školskih odbora i direktora JU Srednja ekonomska škola Tuzla i JU Srednja trgovinska škola Tuzla, te je imenovan privremeni školski odbora i vršioca dužnosti direktora JU Srednja ekonomsko – trgovinska škola Tuzla.

Direktorica škole je Munevera Rahmanović Hrbat, Bachelor razredne nastave. Nova Srednja ekonomsko-trgovinska škola je po Odluci preuzela sve zaposlenike koji su bili zaposleni u bivšoj ekonomskoj i trgovinskoj školi. S obzirom da ekonomska i trgovinska škola predstavljaju dio historije nove škole, u nastavku možete pročitati više o njihovom kontinuitetu.

0 0