Obilježavanje sedmice poduzetništva

Promocija škole

#Diskriminacija

# Prekinimo mito i korupciju

#Koraci

# Stop korupciji

# Bosna

# Humanost

# Film o Tuzli

# Film brže više bolje

#SuzbijamoKorupciju

Dokumentarni film o pravu življenja

Dokumentarni film o klimi

Dobročinstvo

Nasilje nad ženama

Neko ima pare a neko jarane

Reci drogi NE!

Prezentacija o školi

Ekskurzija 2016

Priredba Dan škole 2016

0 0