Nastavni kadar

 

Ime i prezime 

Zvanje

 Agović Mersada  Profesor islamske vjeronauke
 Avdibegović Haris  Profesor geografije
 Arsenović Gordana  Diplomirani ekonomista
 Bašić Vilma  Magistar ekonomskih nauka
 Birparić Fadila  Diplomirani ekonomista
 Brčinović Nihada  Diplomirani ekonomista
 Ćustendil Larisa  Diplomirani pravnik
 Ćosićkić Enida  Profesorica hemije
 Dedeić Aida  Diplomirani ekonomista
 Grbić Mara  Diplomirani ekonomista
 Hadžić Nermana  Diplomirani ekonomista
 Hodžić Edis  Profesor historije
 Hodžić Suad  Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja
 Husić Edin  Diplomirani ekonomista
Juničić-Peršić Dijana Magistar elektrotehnike
Milošević Mirela Profesorica bosanskog jezika 
 Maslić Merisa  Diplomirani pedagog - psiholog
 Mehanović Selma  Profesorica njemačkog jezika
 Milenković Alma  Profesorica engleskog jezika
 Mrkonjić Marinko  Profesor teologije
 Mujanović- Kevelj Safeta  Diplomirani ekonomista
 Mulaosmanović Larisa  Profesorica matematike i fizike
 Palavrić Indira  Diplomirani ekonomista
 Ramić Aida  Diplomirani ekonomista
 Rahmanović Hrbat Munevera  Bachelor razredne nastave, direktor škole
Redžić Elmira  Profesorica engleskog jezika
 Sarajlić Mirela  Diplomirani ekonomista
 Šećerbegović Nihada  Profesorica demokratije
 Šehić Amela  Profesorica engleskog jezika
 Vejzović Semira  Diplomirani ekonomista
0 0