OGLASI / OBAVIJESTI

Rješavanje konflikta u obrazovnoj grupi

Kolektivno stručno usavršavanje

10.01.2023 19:08
Slika
 
Danas je u našoj školi održano kolektivno stručno usavršavanje na temu "Rješavanje konflikta u obrazovnoj grupi" koje su realizovale pedagogica škole Maslić Melisa i profesorica Vejzović Semira.
Cilj predavanja je bio upoznati profesore sa definicijom i vrstama konflikata i na koji način pravilno riješiti konfliktnu situaciju.
Učesnici su pokazali veliku zainteresovanost i interakciju tokom čitavog predavanja.
0 0