OGLASI / OBAVIJESTI

Rezultati stručnog ispita

 

13.06.2020 10:57
Slika
 
Rezultati stručnog ispita  nalaze se u prilogu. Žalbeni rok je dva dana od dana objavljivanja, do utorka 16.06.2020. godine.
0 0