OGLASI / OBAVIJESTI

Preduzeća za vježbu

 

13.04.2023 22:08
Slika
 
U našoj školi u okviru predmeta Praktična nastava učenici imaju priliku da izučavaju predmet Preduzeće za vježbu gdje imaju priliku da se upoznaju sa načinom rada preduzeća. O preduzećima za vježbu koja egzistiraju u školi govorili su naši učenici.
0 0