OGLASI / OBAVIJESTI

Dan dječijih prava

 

21.11.2023 18:47
Slika
 
Povodom Dana dječjih prava učenici IIIa odjeljenja i članovi Sekcije "Mladi pravnik" - simulirajići svojevrsnu "brako-razvodnu parnicu" - željeli su skrenuti pažnju na jedno od prava za koja smatraju da su maloljetnicima ugrožena. 
 
Radi se o pravu djeteta da samo odluči sa kojim od roditelja želi ostati nakon njihovog razvoda braka.
 
Iz današnje "sudnice" jasno je poručeno da se pitanje provjeravanja maloljetne djece jednom od roditelja prilikom razvoda isuviše olako shvata. "Neko" tada odlučuje u ime djeteta, postupajući u "njegovom interesu", ne mareći za njegova osjećanja i sve ono unutar njega što, na žalost, može da dovede do ozbiljnih posljedica na njegovu psihu, razvoj i odrastanje, i da ga prati kroz cio život.
 
Menadžment škole
0 0