OGLASI / OBAVIJESTI

Prevencija međuvršnjačkog nasilja

 

19.10.2019 18:11
Slika
 

Dana 18.10.2019.  godine u  JU Srednjoj ekonomsko- trgovinskoj školi je u saradnji sa JU Odgojnim centrom TK održano predavanje za učenike naše škole. Cilj predavanja je bio upoznati učenike sa prevencijom i vrstama nasilja kao i sa zakonskom regulativom vezanom za ovaj problem. Predavanje je održano u okviru planiranih  aktivnosti Tima za prevenciju međuvršnjačkog nasilja i sekcije Prevencija delikvencije i međuvršnjačkog nasilja.

0 0