OGLASI / OBAVIJESTI

Lista kandidata prijavljenih na konkurs

Januar, 2020.

13.01.2020 15:22
Slika
 
Liste kandidata prijavljenih na konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Ekonomsko-trgovinska škola Tuzla, navedene  su u prilogu.
0 0