Slika
Spiskovi učenika prvih razreda po odjeljenjima nalaze se u prilogu.
Slika
Konačna rang lista kandidata prijavljenih na pozciju "Saradnik za administrativne poslove" nalazi se u prilogu.
Slika
Konačne rang liste kandidata prijavljenih na konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2020/2021. godinu  nalaze se u prilogu.
Slika
Rang lista kandidata nakon završenog intervjua za poziciju administrativni radnik, nalazi se u prilogu.

Rezultati prvog upisnog roka

Školska 2020/2021. godina

13.06.2020 11:42
Slika
Rezultati prvog upisnog roka za školsku 2020/2021. godinu nalaze se u prilogu.

Oglasi / Obavijesti

0 0